Status prawny

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.), komendant powiatowy Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy Komendy Powiatowej Policji.

Komendy Powiatowe Policji funkcjonują w miastach na prawach powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jest zatem organem właściwym sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska  i powiatu dąbrowskiego.

 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  określają:

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 02.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Mosio
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mosio Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Ewelina Fiszbain
do góry