Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Komenda Powiatowa Policji w Dabrowie Tarnowskiej gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom Komendy  zbiory aktów prawnych:

  • Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
  • Komendanta Głównego Policji,
  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • pozaresortowe.

 Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

  • zarządzenia,
  • decyzje,
  • rozkazy,
  • instrukcje

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.
 
Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)
 
Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 01.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Mosio
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mosio Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mosio
do góry