Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Mosio
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mosio Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mosio
do góry